Παρασκευή 1 Απριλίου 2016

Οι Αρχαιολογικοί Διάλογοι στη ΜυτιλήνηΜετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη ολοκλήρωση των «Αρχαιολογικών Διαλόγων 2015», στην Αθήνα, η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Μυτιλήνη, 14 – 17 Απριλίου 2016. Η Λέσβος με την ιδιαίτερη γεωγραφική της θέση και την ιδιαίτερη πολιτισμική της ταυτότητα αποτελεί την έμπνευση για τον κεντρικό θεματικό άξονα της συνάντησης, που είναι «Όρια και Σύνορα».
Η θάλασσα χωρίζει ή συνδέει: από τους παλαιολιθικούς νομάδες στον αιολικό αποικισμό, από τους πρόσφυγες της Μικρασίας στους σύγχρονους μετανάστες. Εμείς και οι απέναντι. Τα όρια ανάμεσα στα επιστημονικά πεδία, ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία, ανάμεσα στο πραγματικό, το φαντασιακό και το εικονικό.
Στο πλαίσιο των αρχών της κριτικής, του αναστοχασμού, και της ανοιχτής και αντι-ιεραρχικής συζήτησης, και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδέες που διατυπώθηκαν στο πρώτο συνέδριο, η Συντονιστική Επιτροπή των Αρχαιολογικών Διαλόγων και η Οργανωτική Επιτροπή της Μυτιλήνης, καλούν τους ενδιαφερόμενους/ες να καταθέσουν προτάσεις για θεματικά εργαστήρια, εισηγήσεις, δρώμενα, και άλλες δραστηριότητες, πάνω σε θέματα όπως:
·         Ιστορία και φιλοσοφία της αρχαιολογίας
o   Το επιστημολογικό πλαίσιο της αρχαιολογικής πράξης
o   Κοινωνική ιστορία της αρχαιολογίας
o   Αρχαιότητες, αρχαιολογία και ταυτότητες (εθνοτικές, εθνικές, ταξικές, φύλου, τοπικές, κ.ά.)
o   Σχέσεις της αρχαιολογίας με την κοινωνική ανθρωπολογία, την ιστορία, τη φιλοσοφία, τις άλλες επιστήμες, τη σύγχρονη τέχνη
·         Ζητήματα ερμηνείας του υλικού πολιτισμού
o   Επανεξέταση των  ορίων στη μελέτη του αρχαιολογικού υλικού: στρωματογραφία, τυπολογία, συγκείμενo (context)
o   Παλαιά προβλήματα και νέες απαντήσεις (πχ η προϊστορική αρχαιολογία πέρα από το ανακτορικό φαινόμενο, ορισμοί και επαναπροσδιορισμοί του οίκου και της πόλης, αξία – ανταλλαγή – εμπόριο μέσα από ένα νέο πρίσμα, κτλ)
o   Νέες εννοιολογήσεις της σχέσης ατόμου κοινωνίας (ενεργό υποκείμενο, ενσώματη δράση, αισθήσεις, επιτέλεση κτλ)
o   Οι έννοιες του χώρου και του χρόνου στην αρχαιολογική έρευνα: περιπτώσεις μελέτης από το πεδίο
·         Αρχαιολογία και κοινό
o   Δημόσια αρχαιολογία και αρχαιολογικές εθνογραφίες
o   Μουσεία και εκθέσεις
o   Αρχαιολογία και εκπαίδευση
o   Αρχαιολογία και διαδίκτυο
·         Πολιτική οικονομία της σύγχρονης αρχαιολογίας
o   αρχαιολογία και εργασιακές σχέσεις
o   αρχαιολογία, τουρισμός και «ανάπτυξη»
o   θεσμικά και χρηματοδοτικά πλαίσια ανάπτυξης του αρχαιολογικού έργου
o   δείκτες αξιολόγησης ερευνητικού έργου (δημοσιεύσεις, impact factor, peer reviewing, ετεροαναφορές)