Φωτογραφίες

1η Μέρα
 

2η Μέρα 
3η Μέρα


Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μπαλάσκας - Ελπίδα Νικολαΐδου - Ελένη Γαλάνη